TRSM Birimi
10 Mart 2023TOPLUM RUH SAĞLIĞI MERKEZİ (TRSM) NEDİR


        Toplum temelli ruh sağlığı modeli çerçevesinde ağır ruhsal bozukluğu olan(psikotik bozukluklar,iki uçlu duygu durum bozuklukları) hastalara psikososyal destek hizmetlerinin verilmesi, takip edilmesi ve tedavilerinin gereğinde evde sağlık  hizmetleri  uygulamasına entegre bir şekilde yaşadıkları ortamda sunulabilmesi ve sosyal rehabilitasyonlarının sağlanması için Sağlık Bakanlığına ait hastanelere bağlı olarak faaliyet gösteren merkezlere TRSM(Toplum Ruh Sağlığı Merkezi) denir.


HİZMETLERİMİZ


·         Hastaların uygun tanı ve tedavi ile ilaç kullanımlarının düzenli takibi
·         Uzmanlar tarafından hastalara bireysel ve grup terapisi verilmesi
·         Psikoeğitim takibiyle hasta ve ailesinin hastalık hakkında bilinçlendirilmesi
·         Gezici ekibin hastayı evinde ziyaret etmesi
·         Hastaların bireysel ihtiyaçları belirlenerek, yetenek ve ilgi alanlarına yönelik sosyal beceri eğitimi verilmesi
·         Poliklinik hizmeti
·         Rehberlik hizmeti
·         Uğraş terapileri   
·         Kurumlar arası iş birliği
·         Sosyal etkinlikler
·        


TOPLUM RUH SAĞLIĞI MERKEZİNE  (TRSM) KABUL:
  Merkezimiz kronik ruhsal hastalığı olanlara (şizofreni,bipolar bozukluk) yönelik hizmet vermektedir.
Hasta kendisi yada yakını ile birlikte TOPLUM RUH SAĞLIĞI MERKEZİNE başvuruda bulunabilirler. Merkeze kabulü uygun görülen hastalar Hastalık Durumuna göre  MERKEZE kayıtlarını yaptırabilirler.