KLİNİKLER
28 Temmuz 2017

 • ORTOPEDİ SERVİSİ   
 • BEYİN CERRAHİ SERVİSİ   
 • GÖĞÜS HASTALIKLARI SERVİSİ  
 • ÜROLOJİ SERVİSİ
 • GÖĞÜS CERRAHİ SERVİSİ
 • KARDİYOLOJİ SERVİSİ 
 • KBB SERVİSİ
 • ÇOCUK SERVİSİ
 • ÇOCUK CERRAHİ SERVİSİ
 • SÜT ÇOCUĞU SERVİSİ
 • YETİŞKİN ÇOCUK SERVİSİ
 • FİZİK TEDAVİ SERVİSİ
 • GENEL CERRAH SERVİSİ
 • DAHİLİYE SERVİSİ
 • KALP DAMAR CERRAHİSİ SERVİSİ
 • GÖZ SERVİSİ
 • CİLDİYE SEVİSİ
 • NÖROLOJİ SERVİSİ
 • ENDOKRİN SERVİSİ
 • ENFEKSYON SERVİSİ
 • PLASTİK CERRAHİ SERVİSİ