Kalite Direktörlüğü
05 Haziran 2024

     mehmet aydın  başhekim yrd2.jpg 

                                                                                                Uzm. Dr. Mehmet AYDIN

                                                                                                                  Başhekim Yardımcısı. firdevshanım.png    gozdehanım.png


                                                                            

 

                                     Firdevs BİLGİÇ AVŞAROĞLU                                                                            Gözde Nur AKKOYUN
                                  KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ                                                                 KALİTE YÖNETİM ÇALIŞANI


Kalite Yönetim Birimi 
Hastanemiz Sağlık Bakanlığı Performans Yönetimi ve Kalite Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından yayınlanan Hizmet Kalite standartlarına uygun olarak Kalite Yönetim Birimini oluşturmuş ve çalışmalarını Sağlık Bakanlığı Hizmet Kalite Standartları çerçevesinde sürdürmektedir.

Kalite Yönetim Birimi Olarak
» SKS çerçevesinde yürütülen çalışmaların koordinasyonunu sağlamak,
» Bölüm hedeflerine yönelik, bölüm tarafından yapılan analiz sonuçlarını değerlendirmek,
» Öz değerlendirmeleri katılmak ve yönetmek,
» Hasta ve çalışan anket sonuçlarını değerlendirmek,
» Güvenlik Raporlama Bildirim Formlarını takip etmek ve ilgili komitelere bildirmek,
» Yazılı düzenlemeleri kontrol etmek,
» Yazılı düzenlemelerin revizyonunu takip etmek
» Hizmet sunumuna yönelik istatistiki bilgileri değerlendirmek
»Düzeltici önleyici faaliyetleri takip etmek
»SKS kapsamında indikatörleri takip etmek ve analizlerini yapmak
»Bölüm kalite sorumluları ile koordineli çalışmak
»SKS çerçevesinde belirlenen komitelere üye olarak katılmak görevlerini sürdürmektedir.

Bu amaçla, Hizmet Kalite Standartlarında yer alan tüm bölümlerin bölüm kalite sorumluları belirlenmiş ve faaliyetler bu yönde sürdürülmektedir