B BLOK HİZMET BİNASI
21 Şubat 2019

1-Danışma Hizmeti
2-KBB1-2 Polikliniği
3-plastik Cerrahi Polikliniği
4-Beyin Cerrahi Polikliniği
5-Kardiyoloji Polikliniği
6-Dermatoloji Polikliniği
7-Göğüs Hastalıkları 1-2 Polikliniği
8-Genel Cerrahi 1-2 Polikliniği
9-KVC Polikliniği- Göğüs Cerrahi Polikliniği
10-ortopedi ve Travmatoloji 1-2 Polikliniği
11-psikyari Polikliniği
12- İç Hastalıkları 1-2-3 Polikliniği
13-Göz Hastalıkları 1-2 Polikliniği
14-Üroloji Polikliniği
15-MHRS Randevu
16-Odiometi (işitme Testi)
17 EKG
18-EFOR- SFT
19-Bilgi İşlem
20-ACİL Servis
21-Sağlık Kurulu 
22-Adli Kalem
23- BaşHekimlik 
24-İdari Birim ve Şubeler
25-Kardiyoloji Servisi
26-Çocuk Hastalıkları Servisi
27-Kadın Doğum Servisi
28- Doğumhane
29-Palyatif Servisi
30-İç Hastalıkları Servisi
31-Genel Cerrahi Servisi
32 KVC Servisi
33-Göğüs Cerrahi Servisi
34-Üroloji Servisi
35-Gastroentroloji Servisi
36-KBB Servisi
37-Ortopedi ve Travmatoloji Servisi
38-Beyin Cerrahi Servisi
39-Nöroloji Servisi
40-Göz Hastalıkları Servisi
41-İstatistik
42-Eğitim Birimi
43-Enfeksiyon Kontrol Komitesi
44-TİG Birimi
45-Fatura Tahakkuk
46-Satın Ama
47-Kalite Birimi
48-EMG Odası
49-Gatroentoloji Ünitesi
50-Misafir Anne Odaları
51-Ameliyathane
52-Erişkin Yoğunbakım
53-Yenidoğan  Yoğunbakım
54-Sterilazasyon
55-Yemekhane
56-Konferans Salonu
57-Sigara Bırakma Polikliniği
58-izci Birimi