A BLOK HİZMET BİNASI
21 Şubat 2019

1- Çocuk hastalıkları
2- Fizik tedavi poliklliniği
3- Nöroloji  Polikliniği
4-Enfeksiyon Hastalıkları
5-Gastroentorloji 
6-Kadın Doğum Hastalıklrı
7-Risk Gebe Polikliniği
8-Gebe Sınıfı (Okul)
9- Çocuk Gelişim Uzmanı
10-Emzirme Odası
11-Vezne
12-Hemodiyaliz
13-,Sosyal Hizmetler
14-FTR Ünitesi
15-Bilgi İşlem ve Donanım,
16-Kan trasfizyon Merkezi,
17-Trsm
18-Patoloji
19-Mikrobiyoloji,
20-Radyoloji Birimi,
21-Biyokimya
22-Arşiv
23-Berber
24-Nükleer Tıp
25-Kan Alma Birimi
26-KBRN
27-Teknik Büro
28-Çamaşırhane
29-Mescit  ERKEK/BAYAN
30-Fizk Tedavi Servisi
31-Dermatoloji Servisi
32-Psikyatri Servisi
33-Hasta Haskları