T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Bitlis İl Sağlık Müdürlüğü Bitlis Devlet Hastanesi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Bitlis İl Sağlık Müdürlüğü Bitlis Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Uluslararası Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü

Güncelleme Tarihi: 21/06/2019


"

26 Haziran "Uluslararası uyuşturucu kullanımı ve kaçakçılığı ile mücadele günü"

26 Haziran
 

26 Haziran "Uluslararası uyuşturucu kullanımı ve kaçakçılığı ile mücadele günü" 

        Günümüzde madde kullanımı gelişmekte olan ve gelişmiş ülkelerin en başta gelen toplumsal sorunlarından birisi ve en önemlisidir. Yalnızca toplumsal ve sosyal boyutu ile kalmamakta ciddi sağlık sorunlarına da neden olduğu için madde kullanımı aynı zamanda önemli bir halk sağlığı sorunu olarak karşımıza çıkmaktadır.

        Madde kullanımındaki artışın insanlık için önemli bir tehdit oluşturması üzerine 1987 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda alınan bir karar ile 26 Haziran ‘Uluslararası   Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele’ günü olarak kabul edilmiş ve bu günde değişik etkinlikler düzenlenerek toplumsal bilinçlenmenin sağlanması hedeflenmiştir. Bağımlılık yapıcı maddeler ile mücadele Devletin tüm kurumlarının ve bütün sivil toplum örgütlerinin işbirliği ve uyum içinde çalışarak muafakiyet sağlayacakları önemli bir konu ve toplum açısından ciddi bir sorundur.

         Madde bağımlılığı birey ve toplum açısından kullanılan maddenin oluşturduğu olumsuzluklar, sosyal sorunlar nedeni ile, maddi ve manevi maliyeti yüksek bir sağlık sorunu olarak karşımıza çıkmaktadır. 

         Bağımlılık yapıcı maddeler direk olarak beyni etkiler ve sistemler üzerinde sahte bir iyilik yada hoşluk hali verir. Beyin üzerindeki tahrip edici etkisi çok daha fazla olmakla beraber, hücresel düzeydeki kalıcı ve geri dönüşü imkansız hastalıklara yada sakatlıklara sebep olması, hatta ölümle dahi sonuçlanabilen telafisi mümkün olmayan sonuçlar doğurması kaçınılmazdır. Bunun yanında kullanım şekline bağlı olarak AIDS den Hepatite kadar birçok bulaşıcı hastalığa zemin hazırlamaktadır. Bu bağımlılık yapıcı kimyasallar beyin dışında bir çok organı özelliklede Karaciğeri etkileyebilmekte ve Böbrek yetmezliğine dahi yol açabilmektedir.

          Öte yandan madde bağımlılığı bireye, aileye ve yakın sosyal çevreye çok ciddi olumsuzluklar yaşatmakta, bireyin toplumdan kopmasına ve soyutlanmasına neden olarak sosyal bir izolasyon meydana getirebilmektedir.

          Toplumu, özellikle gençlerimizi, çocuklarımızı her türlü bağımlılık yapıcı madde ve nesnelerden korumak, kollamak hepimizin en başta gelen görevi olmalı ve toplumsal sorumluluk bilinci ile hareket etmeliyiz. Madde bağımlılığı ile mücadelede en önemli faktör ve korunma yolu, madde bağımlılığının yol açtığı fiziksel, ruhsal, toplumsal sorunlar hakkında bilgili olmak, duyarlı olmak ve eğitimden geçmektedir.

Aklı ve nesli korumak hepimizin en kutsal görevi olmalıdır."